Vermoeidheid: vastlopers van HSP-ers

OORZAAK VERMOEIDHEID
Alles om ons heen bestaat uit energie en ook wij als mensen. Ieder mens heeft een energieveld om zich heen waarmee hij direct in contact staat met zijn omgeving. Met dit energieveld ontvangen wij informatie, maar zenden deze ook uit. Het energieveld van een HSP-er (hoog sensitief persoon) is dusdanig gevoeliger dan dat van een niet HSP-er en dat dit soms naar verhouding wel meer dan 30 keer zo gevoelig kan zijn, beseffen velen van hen niet. Er komt dan vaak ongewild heel veel informatie naar binnen via alle zintuigen waar een HSP-er eigenlijk niets aan heeft. Deze informatie ontvangen kost heel veel energie van onze menselijke batterij.

Het beste kun je dit vergelijken met een smartfone die de hele dag heel veel informatie moet verzamelen. De batterij zal daardoor sneller leeg raken dan een andere telefoon met minder apps.
Als je een aantal functies van je telefoon afsluit en sommige apps, zoals instagram e.d. verwijdert, dan zul je direct merken dat je batterij langer meegaat. Zo is het nou ook gesteld met het energieveld van een mens.

Ontvangen.
Als je als HSP-er leeft in een omgeving met heel veel min-energie, dan krijg je zwakke plekken in je energieveld, aangezien je te veel min-energie ontvangt. Deze zwakke plekken zullen uiteindelijk gaten worden, waardoor je energie verliest. Een mens kan niet optimaal leven in min-energie, omdat er dan een disbalans ontstaat. Deze disbalans uit zich dan op geestelijk-en/of lichamelijk gebied en dan moet je denken aan vermoeidheid, slaapproblemen, angsten, stemmingswisselingen en dergelijke.
Deze externe ophopingen van min-energie zijn doorgaans duidelijk voelbaar voor een HSP-er. Onverklaarbare lichamelijke pijnen, een drukkend gevoel en een somber, niet goed te benoemen gevoel wordt dan ervaren.

Zenden
Omdat een mens in contact staat met zijn omgeving, kan deze ook door zijn eigen energieveld zijn omgeving beïnvloeden. Hij zendt zijn eigen energie immers uit. De zes basisemoties die we hebben spelen daarbij een grote rol. We hebben namelijk 4 min-emoties ( verdriet, angst, woede, teleurstelling) die we ontladen. Heb je veel onverwerkte emoties en ervaringen, dan zal je deze zeker ook onbewust uitzenden. De omgeving zal dan zwaar gaan aanvoelen, omdat er een bundeling van min-energie ontstaat. Deze min-energie zorgt voor een disbalans, waardoor er onder andere vermoeidheid onstaat daar je batterij letterlijk wordt leeggetrokken.

HSP zo leef je ermee.
Als een HSP-er leeft met externe en interne min-energieophopingen, dan zal zijn menselijke batterij daar zeker gevolgen van ondervinden. Omdat er een tekort onstaat voor andere lichamelijke en geestelijke processen, krijgt men allerlei onverklaarbare klachten. Samen met de vermoeidheid zal er vaak een extra labeltje gegeven worden, waardoor je het gevoel krijgt dat je moet berusten in de diagnose, hetgeen dan de enige oplossing is.
Maar door je op een effectieve en snelle manier af te sluiten voor externe min- energie , zal je batterij minder energieverlies hebben.
Een snelle afsluittechniek is ritsen en meer informatie erover vind je op www.benazir.nl

Delen wordt door mij en anderen gewaardeerd. ❤️
Maar liefst 20% van de bevolking is Hoog Sensitief.